Top

Diverse handleidingen

Handleiding 3,5" Touch screen

 

Voor het installeren van de driver heb je het volgende nodig:
- Raspberry Pi 2B of 3B met Raspbian geïnstalleerd (via NOOBS of direct via een image)
- Het 3.5 inch LCD scherm
- Een internet verbinding op de Raspberry Pi
- Een toetsenbord en muis (aangesloten op de Raspberry Pi)
- Een extern display met HDMI die plug-en-play compatible is met je Rasperry Pi (bijv. een TV of monitor)
- Een backup van je Raspbian besturingssysteem indien het fout gaat!

Let op ⟩ De installatie van de driver overschijft het boot/config.txt bestand zodat het display correct werkt. Indien je eerder aanpassingen hebt gemaakt aan dit bestand zul je deze aanpassingen na installatie opnieuw moeten toevoegen.


STAP 1 - De driver installeren

1. Start de Raspberry Pi op in Raspbian. (met TV/monitor, muis en toetsenbord aangesloten)


2. Open de terminal en download het volgende driverpakket met het volgende commando:

wget http://www.spotpear.com/download/diver24-5/LCD-show-160823-touch.tar.gz


3. Pak het driverpakket uit met het volgende commando:

tar xvf LCD-show-160823-touch.tar.gz


4. Ga naar het uitgepakte driverpakket:

cd ./LCD-show


Let op ⟩ Ga hierna direct naar stap 8 indien je Raspbian NIET via NOOBS (maar via de standaard image) hebt geïnstalleerd!


5. Het cmdline.txt bestand in het driverpakket aanpassen (anders start de RPi niet meer op!). Gebruik het volgende commando:

nano cmdline.txt


6. Pas het gedeelte "root=/dev/mmcblk0p2" in het tekstbestand aan naar "root=/dev/mmcblk0p7" (verander de "2" in een "7")


7. Eenmaal aangepast druk op de toestencombinatie "Ctrl + X", daarna op de "Y" toets en gevolgd door de Enter toets. (hiermee wordt het bestand overschreven en opgeslagen met de aanpassing)


8. Start de driver met het volgende commando:

./LCD35-show

De Raspberry Pi zal nu opnieuw opstarten en Raspbian zal bij het opstarten overschakelen op het LCD scherm als hoofdscherm.

Om terug te schakelen naar de HDMI uitgang, typ de volgende commando's in de terminal en voer deze uit:

cd ./LCD-show
./LCD-hdmi

Let op ⟩ Na het terugschakelen naar HDMI kan het zijn dat de resolutie niet correct is. We hebben hier op dit moment geen oplossing voor behalve het terugzetten van de backup.

STAP 2 - Het touchscreen instellen/installeren

Het touchscreen zal op dit moment waarschijnlijk niet correct werken. Hiervoor moeten we nog wat aanpassingen doen.


1. Installeer het programma "xinput_calibrator" met het volgende commando in de terminal:

sudo apt-get install -y xinput-calibrator


2. Ga na de installatie naar het Raspbian Menu --> Preferences --> Calibrate Touchscreen.


3. Het programma zal het touchscreen aanduiden als "ADS7846 Touchscreen". Druk met de meegeleverde stylus op de vier aangegeven punten. De kalibratiedata die volgt uit het programma hoef je niet te onthouden in deze stap!


4. Mogelijk moet je het venster sluiten waar je nu in zit en terugkeren naar de terminal waar je begonnen bent om de "xinput_calibrator" te installeren.
Voer het volgende commando uit in de terminal:

sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf


5. Voeg het volgende stuk tekst toe onderaan de laatste "EndSection" met een lege regel ertussen. Het lege stuk voor "Identifier", "MatchProduct", "Option" is een tab. (en geen spaties):

Section "InputClass"
Identifier "calibration"
MatchProduct "ADS7846 Touchscreen"
Option "Calibration" "3911 231 235 3886"
Option "SwapAxes" "1"
EndSection


6. Eenmaal aangepast druk op de toestencombinatie "Ctrl + X", daarna op de "Y" toets en gevolgd door de Enter toets. (hiermee wordt het bestand overschreven en opgeslagen met de aanpassing)


7. Herstart de Raspberry Pi. Na de herstart zou het touchscreen correct moeten werken.

STAP 3 - Het touchscreen kaliberen (optioneel)

Het touchscreen zal prima werken op dit moment, maar wellicht is het alsnog niet accuraat genoeg. Hiervoor kan je een kalibratie uitvoeren.


1. Ga naar het Raspbian Menu --> Preferences --> Calibrate Touchscreen.


2. Het programma zal het touchscreen aanduiden als "ADS7846 Touchscreen". Druk met de meegeleverde stylus zo nauwkeurig mogelijk op de vier aangegeven punten.


3. De output van het programma zal de kalibratiedata weergeven, bijv:
Doing dynamic recalibration:
Setting calibration data: 3911, 231, 235, 3886


4. Schrijf de cijfers van de kalibratiedata over op papier of een tekstbestand voor later gebruik.


5. Open de terminal en voer het volgende commando uit:

sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf


6. Pas het gedeelte 'Option "Calibration" "3911 231 235 3886"' aan op basis van de kalibratiedata uit stap 3. (zonder de komma's!)


7. Eenmaal aangepast druk op de toestencombinatie "Ctrl + X", daarna op de "Y" toets en gevolgd door de Enter toets.  (hiermee wordt het bestand overschreven en opgeslagen met de aanpassing)


8. Herstart de Raspberry Pi. Na de herstart zou het touchscreen nauwkeuriger moeten werken.